FINANCIERING

 

Mogelijkheid 1

Een minimum van 15% van het totaalbedrag bij aankoop, en de rest van de som bij levering.


Mogelijkheid 2


Mogelijkheid 3

Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de kredietgever: Buy Way Personal Finance nv, Anspachlaan 1/11, 1000 Brussel. Verkoop op afbetaling aan een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 6,90% (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet van 6,90%). De wettelijke maximale terugbetalingstermijn is afhankelijk van het ontleende bedrag. Voorwaarden op 01/12/2012, onder voorbehoud van wijzigingen.
Kredietbemiddelaar: Fabrideco, Herseauxlaan(D) 83, 7711 Mouscron.

Voorbeeld : Een gefinancierd bedrag van 1 500 EUR door middel van een verkoop op afbetaling aan een JKP van 6,90% (= vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet) betaalt u terug in 24 maandaflossingen van 66,95 EUR. Dus, de totale prijs van het voorwerp van het krediet is gelijk aan 1 606,76 EUR.